gemeente Haarlem subsidie
Overheid & wetgeving

TEGEMOETKOMING HAARLEM VOOR OUDERS MET EEN MINIMUM INKOMEN

Tegemoetkoming kosten huiswerkbegeleiding of bijles in Haarlem.

Gaan de schoolprestaties van uw kind achteruit? Of haalt uw kind steeds slechtere cijfers op school? De Gemeente Haarlem steunt ouders met een minimum inkomen in 2017 en 2018. Soms kan een steuntje in de rug door wat bijles of wat extra begeleiding net het verschil maken tussen blijven zitten en overgaan. 

Wellicht kunt u via de gemeente Haarlem in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van huiswerkbegeleiding of bijles. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 25,- per uur met een maximum van € 100- per maand. Kost de huiswerkbegeleiding of bijles minder dan € 25,- per uur, dan krijgt uw kind meer uren vergoedt (uiteraard tot het bedrag van € 100,-). De tegemoetkoming geldt standaard voor 1 jaar. Na het jaar kunt u wel opnieuw een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming in de kosten van huiswerkbegeleiding of bijles. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de folder van de Gemeente Haarlem voor mensen met een krappe beurs. Wij hebben ook een artikel geschreven met meer informatie over de kosten van huiswerkbegeleiding.

Voorwaarden tegemoetkoming studiebegeleiding

Uiteraard gelden er wel voorwaarden voor de tegemoetkoming. Zo moet uw kind de begeleiding echt nodig hebben. Dit moet door de school schriftelijk aan de gemeente worden doorgegeven. Daarnaast geldt de tegemoetkoming alleen voor kinderen tot en met 18 jaar, moet uw kinderen op hetzelfde adres als u staan ingeschreven, ontvangt u kinderbijslag voor deze kinderen en heeft u een beperkt eigen vermogen.

Voor meer informatie over deze voorwaarden, verwijzen wij u graag naar de website van de Gemeente Haarlem. Zoekt u naar  huiswerkbegeleiding of bijles voor uw kind in de Gemeente Haarlem. U vindt op de homepage een eenvoudig zoekveld, of u gaat gelijk naar alle huiswerkinstituten in haarlem.

Aanvullende regelingen

Tot slot biedt de Gemeente Haarlem ouders met een laag inkomen naast een tegemoetkoming in de kosten van studiebegeleiding een aantal andere regelingen voor kinderen. De HaarlemPas is een pas waarmee onder anderen een Gratis ID-kaart kan worden aangevraagd. Is er een tegemoetkoming in de schoolkosten, zoals boeken, schoolreisjes en sportkleding en is er een jeugdsportfonds waardoor kinderen voordelig of gratis kunnen sporten.

Over de auteur

Artikelen