Pesten op school
Huiswerkbegeleiding

PESTEN

Help, mijn kind wordt gepest op school!

 

“Altijd heeft uw kind goed gepresteerd op school, maar ineens wordt dit minder..”

In eerste instantie hoeft daar niks ernstigs achter te zitten en kan dit iets tijdelijks zijn. Als uiteindelijk blijkt dat pesten hieraan ten grondslag ligt, dan kan dat heel wat teweegbrengen.

Want niet alleen het leven van uw kind is hierdoor veranderd, maar ook het uwe. U voelt zich en bent als ouder verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van uw kind.

School

Als u weet dat uw kind wordt gepest, bespreek dit dan met de leraar. Door de wet Veiligheid op School (link) moet elke school een protocol hebben om pesten op school te verminderen. Op elke school moet een laagdrempelig aanspreekpunt beschikbaar zijn voor u en/of voor uw kind. Dit kan een vertrouwenspersonen zijn, wellicht dat er op de school van uw kind een geschikt iemand tussen zit.

Uit onderzoek is gebleken dat scholen wel degelijk kunnen helpen om het pestgedrag af te laten nemen. Er zijn vele anti-pestprogramma’s (School en Veiligheid) beschikbaar voor scholen om pesten te voorkomen of pestgedrag te stoppen, zoals Kiva, Prima, Kanjertraining en Vreedzame school.

Vertrouwenspersoon

Het is voor een kind heel prettig als het een vertrouwenspersoon heeft of krijgt. Als uw kind maar weinig loslaat over het pesten tegenover u of uw partner, doordat u te dichtbij staat. Dan kunt u bijvoorbeeld hulp vragen aan een goede kennis, een vriend of vriendin van de familie, of een oom of tante. Zolang het maar iemand is waar uw kind vertrouwen in heeft en waar u vertrouwen in heeft en waarvan u weet dat de desbetreffende vertrouwenspersoon oprecht, kundig en discreet is.

Schoolprestaties en huiswerkbegeleiding

Wordt uw kind niet alleen gepest of geïntimideerd, maar merkt u daarnaast de schoolprestaties achteruit gaan, doordat uw kind zich niet meer kan focussen op het huiswerk? Dan kan het fijn zijn als uw kind naast psychische begeleiding, al dan niet tijdelijk, ook huiswerkbegeleiding krijgt.

Dit kan 1 op 1 huiswerkbegeleiding zijn of, desgewenst, in een klein groepje. Samen met een begeleider in de buurt huiswerk maken in een omgeving waar er geen afleiding is en er alleen maar aandacht is voor het huiswerk kan veel voordelen hebben. Eén van de voordelen van (tijdelijk) extra begeleiding is dat de concentratie van uw kind dan structureel gericht wordt op het maken van de huiswerkopdrachten, waardoor het huiswerk niet alleen goed en op tijd af zal zijn, maar het neemt tevens de aandacht weg van de zorgen die uw kind heeft.

En de kans is altijd aanwezig dat er een dusdanig goede klik is met de huiswerkbegeleider, dat uw kind er zelfs naar uitkijkt om naar huiswerkbegeleiding te gaan. Het hoeft dan even niet met ‘gepest worden’ bezig te zijn.

Een ander groot voordeel is dat u zich als ouder of verzorger, naast het opvangen van de psychische en praktische gevolgen van pesten voor het gezin, niet óók nog eens druk te maken om de verminderde concentratie en de verminderde schoolprestaties van uw kind. De cijfers gaan namelijk weer omhoog en uw kind komt met deze extra aandacht niet onnodig achter te lopen met schoolwerk en het geeft uw kind weer meer zelfvertrouwen.

Kortom, ook al zou u in eerste instantie wellicht niet aan huiswerkbegeleiding hebben gedacht, het is zeker de moeite waard om het te overwegen en/of (tijdelijk) te proberen. Het moet natuurlijk binnen uw budget passen en eerst is het handig om uit te vinden welk soort huiswerkbegeleiding het best bij uw kind past. En baat het niet, dan kunt u in ieder geval zeggen “dat hebben we geprobeerd”.

Voor meer informatie over pesten of intimidatie op school of op het web, verwijzen wij u naar www.pestweb.nl. Wilt u te weten komen waar zich een huiswerkbegeleider bevindt in uw omgeving, kijkt u op www.huiswerkbegeleidingofbijles.nl.

Over de auteur

Artikelen